OBCE - BCWK

 

Bienvenue
Bienvenidos
Welkom
Onze vereniging.
Programma's.
Onze levensweg.
Colombia.
Nieuws.
Peterschappen.
Foto's.
Links.

OBCE-BCWK : Levensweg van een werk

1973-1983 :
In het begin bestond de caritatieve hulp voornamelijk uit peterschappen
geinvesteerd bedrag : € 750.000,


1984-1993 :
Op weg naar samenwerking - het BCWK gaat de weg op van projecten in co-financiering met het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking ( ABOS)
geinvesteerd bedrag : € 2.250.000

1984-2005 :
Met de hulp van E.U. vangt het BCWK het project aan voor hulp aan de kinderen uit de steenkoolmijnen
geinvesteerd bedrag : € 5.000.000

2014 :

We hebben een zusterorganisatie opgericht in Colombia, UMABARI ("rijzende zon" in een oud lokaal dialect) teneinde de opvolging van ons werk op het terrein te verbeteren. Deze werd officieel erkend door het ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)

Het Belgisch-Colombiaans Werk voor Kinderwelzijn (BCWK) heeft tot doel het verlenen van hulp aan jongeren in nood in Colombië. Zij verschaft peterschaps beurzen bestemd voor privé-instellingen die hulp verlenen aan straatkinderen en mishandelde kinderen. Om de kwaliteit van de door deze instellingen genomen initiatieven te verbeteren en kracht bij te zetten, onderneemt het B-CWK eveneens gerichte acties (organiseren en uitrusten van technische ateliers, van sportinrichtingen, van lokalen voor culturele opvoeding, ter beschikking stellen van opvoeders, organiseren van cursussen voor hogere technische opleiding van meisjes). De werking gebeurt enerzijds in nauw overleg met Colombiaanse instellingen hiervoor gekozen op basis van hun efficiëntie, hun rendement en nauwgezet beheer. Voor elk gemeenschappelijk programma moet hun eigen financiële inbreng minstens 10% bedragen van het totale budget.
Anderzijds realiseert het BCWK projecten in co-financiering met de Belgische regering of met de Europese Unie, die kunnen fungeren als pilootprojecten voor overige gedeelten van het land. Zo kon de vereniging b.v. met de E.U. een programma opstarten lopende tot 2008 voor het verlenen van hulp aan kinderen uit de steenkoolmijnen en met als doel een alternatief leven te bieden aan deze jongeren, slachtoffer van de plattelandsmiserie (meer dan 1000 onder hen konden tot op heden op die wijze worden onttrokken aan het werk in de mijnen). Het bedrag dat de Europese Unie aldus bijdroeg bij wijze van co-financiering was gelijk aan drie maal de bijdrage van het BCWK.
Het gemeenschappelijk project tussen het BCWK/partner is het voorwerp van een contract waarin de verantwoordelijkheid van eenieder duidelijk wordt omschreven.
Ieder jaar gaat een beheerder van het BWK naar Colombia om ter plaatse het verloop van de ondernomen acties te evalueren en te rapporteren aan de raad van bestuur. De ge-cofinancierde projecten zijn het voorwerp van een audit door een expert.

 

Onze samenwerking met de Belgische NGO KINDEREN DERDE WERELD(KDW) is onontbeerlijk geworden in de context van de huidige richtlijnen van het Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking, en om ons eveneens toe te laten een aantal besparingen op administratief vlak te maken.

We waren reeds verbonden met KDW door onze gemeenschappelijke doelstellingen en om fondsen te verwerven (evenementen zoals concerten en andere manifestaties). Vandaag, met behoud van onze eigen identiteit, geeft deze samenwerking ons toegang tot de cofinanciering van de Belgische Staat of van de Europese Commissie en biedt ons de voordelen van de begeleiding van een NGO waarvan de omvang aanzienlijk belangrijker is dan de onze.