OBCE - BCWK

 

Bienvenue
Bienvenidos
Welkom
Onze vereniging.
Programma's.
Onze levensweg.
Colombia.
Nieuws.
Peterschappen.
Foto's.
Links.

Brief van de Voorzitter

 

                                                                                                                                                                  November 2018

 

 

 

 

Beste Vrienden,

 

Dankzij de steun van verschillende Belgische stichtingen in 2018, hebben we de kindertuin van Villavicencio uitgebreid door 85% van de kosten te financieren en hebben we de werken van veiligheidsnormen aan het huis Tierra Nueva in Puerto Escondido voltooid.

We hebben eveneens voor 50% deelgenomen aan de werken voor het zwembad van het Salesiaans centrum Don Bosco in Medellín dat sinds 18 maanden gesloten was en nu weer in gebruik is.

 

Na het Becamos programma vele jaren gesteund te hebben, hebben enkele van onze schenkers beslist andere acties in België te steunen. Hierdoor hebben we het aantal beursstudenten aanzienlijk moeten verminderen en enkele comités bevoorrecht ten opzichte van lokale omstandigheden en beheer van het programma. Deze vermindering gebeurt geleidelijk aan want het BCWK heeft altijd als doel gehad om nooit een beursstudente te laten vallen tijdens haar studies. Het programma wil blijven bestaan gelet op nieuwe uitdagingen, bijvoorbeeld in Medellín, waar jongeren afkomstig uit paramilitaire en guerrillero’s groepen, werken aan hun re-integratie in de civiele- en arbeidswereld door middel van hun opvoeding en vorming. Becamos wil nog meer bijdragen aan de opvoeding en cultuur om de beste voorwaarden voor het oprichten van de vrede te creëren in een land dat niet alle beloofde hulp heeft gekregen op het moment van de vredesakkoorden.

 

Dit jaar hebben we meer dan 400 kinderen overdag verwelkomd in onze twee opvangcentra: 240 kinderen tussen 2 en 5 jaar in Villavivencio en 162 tussen 2 en 15 jaar in Titiribi. Wij financieren 25% van de operationele kosten van het 1e centrum en 85% van het 2e. Wij hebben dit jaar veel met de ouders van deze kinderen samengewerkt om hen basiselementen van opvoeding, voeding, respect en geen familiaal geweld bij te brengen.

In Titiribi hebben we aanzienlijke onderhoudswerken ondernomen noodzakelijk voor de veiligheid en sanering van de gebouwen. In Villavicencio zijn we met de uitbreidingswerken gestart zodat we in 2019 300 kinderen zullen verwelkomen. We beschouwen deze werken als prioritair aangezien we momenteel een wachtlijst met meer dan 130 kinderen hebben.

We zijn zeer trots om dit jaar alweer in Villavicencio de hoogste waarderingsnota van het ICBF ( Instituto Colombiano de bienestar familiar) te mogen ontvangen.

 

Beursstudenten, kinderen, opvoeders, … allen hebben uw steun nodig, help ons om onze acties verder te zetten, wij danken u voor uw kostbare hulpverlening.

 

 

Didier Blondeau

Voorzitter

 

 

 

Wij danken u voor uw giften op rekening BE57 0000 0399 9935 van Kinderen Derde Wereld met melding:

 

OBCE KDV: Kinderdagverblijven in Villavicencio of Titiribi

OBCE BECAMOS: beurzen voor studenten op zoek naar een geschikte opleiding om een beroep te kunnen uitoefenen

OBCE PROYECTARTE: hulp aan jongeren die in een onzekere situatie leven in de arme wijken van Medellín

OBCE DON BOSCO: steun aan de Salesiaanse actie om straatkinderen te helpen

OBCE TIERRA NUEVA: hulp aan de allerkleinsten in de mijnstreek van Titiribi

 

Fiscaal attest vanaf 40 €